Діяльність

20.04.2017

На РАЕС реалізується програма продовження терміну експлуатації енергоблоку №3

У грудні 2017 року закінчується проектний термін експлуатації енергоблоку №3 Рівненської АЕС. Для продовження терміну експлуатації на РАЕС реалізується відповідна Програма продовження терміну експлуатації (ПТЕ).

Одним із її пріоритетних напрямків є виконання «Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій» (КЗПБ), що затверджена Кабінетом Міністрів України. У рамках реалізації КЗПБ заплановано виконання 96 заходів, з них: виконано 48 заходів; планується виконати до завершення терміну експлуатації блоку й ухвалити рішення про продовження (2018 рік) – 34 заходів у повному обсязі; завершити після ПТЕ – 14 заходів, з них по 12-тьох будуть виконані окремі етапи робіт. На даний час підготовлено всі необхідні обґрунтування для узгодження програми ПТЕ із зазначеними обсягами й термінами.

У ППР-2016 на блоці №3 були виконані в фізичному обсязі повністю або частково 10 заходів КЗПБ, зокрема, постфукусімські заходи – здійснюється монтаж трубопроводів для забезпечення підживлення і охолодження басейну витримки (завершення планується у першому півріччі 2017 року) – РЦ-2, виконані роботи для забезпечення підживлення парогенераторів (РЦ-2, ГТЦ) і забезпечення працездатності систем технічної води відповідальних споживачів (ГТЦ, РЦ-2, ЦЗС), проведені випробування нових систем з подачею води в системи від мобільних насосних установок.

Необхідно відзначити, що за 26-ма заходами КЗПБ блоку №3 виконується закупівля обладнання за кредитні кошти ЄБРР/Євратом, на РАЕС укладено 8 договорів на його поставку. Вже поставлено обладнання з 7 заходів (частково або в повному обсязі) і введено в роботу. Зокрема, у повному обсязі були впроваджені системи комплексної діагностики реакторної установки (до складу входить 5 підсистем діагностики) і система контролю переміщень трубопроводів 1-го контуру (СНВУ).

Величезний комплекс робіт був виконаний при впровадженні програмно-технічного комплексу (ПТК) для управління системами турбінного відділення (ЦТАВ). Поетапно виконувалися роботи із заміни кондиціонерів в реакторному відділенні – замінено 44 кондиціонери, 12, що залишилися, планується замінити в міжремонтний період (ЦВтаК), із заміни щитів постійного струму (ЕЦ), гермопроходок (ЕЦ, ЦТАВ), монтажу рекомбінаторів водню для видалення водню при запроектних аваріях (РЦ-2).

Процедури закупівель за кредитні кошти ЄБРР/Євратом тривають, найближчим часом буде укладено договір на поставку обладнання системи радіаційного контролю для блоку №3 та спецкорпусу №2. Також виконується оцінка пропозицій, отриманих від учасників торгів ще по чотирьох заходах, зокрема, з постачання АБП для систем надійного живлення, системи збудження турбогенератора, системи промтелебачення для вибухонебезпечних приміщень, що не обслуговуються, та постачання установок автоматичного контролю силового маслонаповненого обладнання головної схеми.

Всі заходи КЗПБ, а також 5 заходів, спрямованих на усунення або компенсації відступів від вимог норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки та приписів регулюючих органів, що не увійшли до КЗПБ, планується виконати у 2017 році і в 2018 році – до завершення ППР-2017.

Для координації дій підрозділів і контролю за підготовкою енергоблоку до продовження термінів експлуатації сформовано Оперативний штаб під керівництвом генерального директора РАЕС П. Я. Павлишина, розроблено і затверджено зведений деталізований графік виконання всіх заходів на блоці №3 аж до проведення Колегії Держатомрегулювання та прийняття рішення про внесення змін до ліцензії для роботи блоку в понадпроектний період експлуатації. Стан виконання і проблемні питання щодо заходів з модернізації та підвищення безпеки розглядаються двічі на місяць на нарадах Оперативного штабу, до якого увійшли керівники вищої і середньої ланки підприємства, всі доручення фіксуються у відповідних протоколах. Щотижня інформація про виконання доручень відділом модернізації та реконструкції направляється в усі виробничі підрозділи, які беруть участь у виконанні заходів, та керівництву станції.

Щотижня проводяться селекторні наради з модернізації та підвищення безпеки Дирекції Компанії для розгляду оперативних питань, вирішення яких пов’язане із залученням підрозділів Дирекції Компанії – Виконавчої дирекції з виробництва, ВП «Атомкомплект», Дирекції з фінансів і бюджетування, служби з підготовки та проведення процедур закупівель, ВП «Атоменергомаш» та ін.). Від РАЕС у щотижневих селекторних нарадах також беруть участь члени оперативного штабу.

Вжиті заходи дозволять забезпечити продовження термінів експлуатації блоку №3 у понадпроектний період.


Нефінансовий звіт НАЕК «Енергоатом» за 2016 рік

Повідом про корупцію