Закупівлі

Система оцінки відповідності продукції

Основною метою системи оцінки відповідності продукції в ДП «НАЕК «Енергоатом» є недопущення застосування продукції, що не відповідає вимогам норм, правил та стандартів, чинних в атомній енергетиці, нормативно-правових актів, що регулюють відносини в сфері технічного регулювання. Система оцінки відповідності продукції включає в себе декілька етапів від планування закупівель до вхідного контролю та експлуатації обладнання. У ДП «НАЕК «Енергоатом» розроблено ряд документів системи оцінки відповідності, а саме:

Управління закупівлями продукції. Система оцінки відповідності продукції, що закуповується експлуатуючою організацією. Загальні положення;

Управління закупівлями продукції. Система оцінки відповідності продукції. Оцінювання продукції на етапі виробництва;

Управління закупівлями продукції. Система оцінки відповідності продукції. Критерії вибору процедур оцінки відповідності;

Управління закупівлями продукції. Система оцінки відповідності продукції. Оцінювання відповідності електротехнічної продукції на етапі виготовлення. Датчики температури, тиску, витрати і рівня;

Управління закупівлями продукції. Система оцінки відповідності продукції. Оцінювання відповідності електротехнічної продукції на етапі виготовлення. Автоматичні вимикачі, контактори, пускачі, кабельна продукція;

Управління закупівлями продукції. Система оцінки відповідності продукції. Оцінювання відповідності продукції АСУ ТП;

Управління закупівлями продукції. Система оцінки відповідності продукції. Оцінювання відповідності тепломеханічної продукції на етапі виготовлення. Насосне устаткування, трубопровідна арматура, елементи трубопроводів.

Відповідно до ДСТУ ISO/IEC 17000 оцінка відповідності виконується шляхом випробування, здійснення контролю і може здійснюватися першою, другою та третьою стороною.

у ДП «НАЕК «Енергоатом» під час приймання продукції вимагаються такі документи:

Документ, що підтверджує відповідність технічному регламенту, дія якого поширюється на цю продукція;

Сертифікат відповідності, якщо продукція внесена до «Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні»;

План якості.

План якості це документ, що включає описовий перелік технологічних процесів і контрольних операцій, що підлягають контролю під час виготовлення, вимог до них, а також кількість і статус контрольних точок.

Необхідність оцінки відповідності продукції за планами якості встановлюється ДП «НАЕК «Енергоатом» в договорі (контракті) з виробником (постачальником) та в технічних вимогах і умовах постачання, якщо останні є додатком до договору (контракту).

Якщо умовами договору передбачено наявність плану якості, постачальник у зазначений у договорі термін, повинен надати до ДП «НАЕК «Енергоатому» на розгляд та узгодження проект плану якості, оформлений згідно з нормативними документами ДП «НАЕК «Енергоатом».

Після проведення оцінки відповідності, заповнений та завізований представниками виробника та представниками ДП «НАЕК «Енергоатом» план якості передається замовнику разом з комплектом документів на продукцію.

У разі, коли постачальник не є виробником продукції, він має одержати проект плану якості у виробника. Постачальник має розглянути проект, визначити контрольні точки перевірки, в яких братимуть участь його представники, та передати проект плану до ДП «НАЕК «Енергоатом».

Вхідний контроль у ДП «НАЕК «Енергоатом» здійснюється за умовами договору. У разі відсутності у договорі вимоги щодо наявності плану якості, останній не вимагається під час проходження продукцією вхідного контролю.

Роботи з оцінки відповідності за планом якості можуть бути виконані персоналом ДП «НАЕК «Енергоатом» або делеговані сторонній організації. Оцінювання відповідності продукції сторонньою організацією здійснюється тільки на підставі договору між цією організацією та ДП «НАЕК «Енергоатом» і тільки у межах кожної окремої поставки.

З усіма питаннями щодо оцінки відповідності продукції просимо Вас звертатись до департаменту з ліцензування виконавчої дирекції з якості та управляння ДП «НАЕК «Енергоатом» за телефоном (044) 277-78-18. Контактні особи Нерознак Валентин Іванович та Топчій Марина Анатоліївна.
Нефінансовий звіт НАЕК «Енергоатом» за 2017 рік

Повідом про корупцію